Lokalne strategie bezpieczeństwa

Powiatowy program zapobiegania przestępczości

Na terenie naszego powiatu funkcjonuje przyjęty przez Radę Powiatu w Kłobucku Uchwałą Nr 80/VII/2003 z dnia 23 czerwca 2003 roku  „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „

Jednym z podstawowych celów programu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie rzeczywistego stanu ich bezpieczeństwa, a także stworzenie powiatowego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powiatowy program stwarza możliwości wejście i uczestnictwo w Rządowy programie ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej”.

Pliki do pobrania

  • 1.97 MB