„Kontrola drogowa - Pieszy” w Kłobucku - 2015-rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

2015-rok pieszego

„Kontrola drogowa - Pieszy” w Kłobucku

Dzisiaj na terenie powiatu kłobuckiego policjanci z drogówki prowadzili akcję „Kontrola drogowa - Pieszy”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W szczególności stróże prawa zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

Akcja prowadzona była dzisiaj od rana do późnego popołudnia na terenie całego województwa śląskiego. Działania mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach dzisiejszej akcji stróże prawa rozdawali niechronionym użytkownikom ruchu drogowego poruszającym się ulicami Kłobucka opaski odblaskowe, zachęcając do ich noszenia i tłumacząc, jak bardzo wpływają one na poprawę widoczności pieszych na drodze.

Ładowanie odtwarzacza...