2015-rok pieszego

,,Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie kłobuckim

Data publikacji 27.08.2015

Przed nami rozpoczęcie roku szkolnego. Aby dzieci i kierowcy mogli czuć się bezpiecznie, kłobuccy mundurowi zapowiadają działania "Bezpieczna droga do szkoły”. W jej trakcie stróże prawa przeprowadzą lustrację dróg i znaków w okolicach szkół, będą też odwiedzać dzieci na szkolnych zajęciach, aby uczyć je, jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.

Podczas działań „Bezpieczna droga do szkoły” kłobuccy policjanci nie tylko będą wygłaszać prelekcje dla uczniów ale także, w trosce o najmłodszych, przeprowadzą lustrację oznakowania pionowego i poziomego dróg w obrębie szkół. Policjanci sprawdzą, czy wszystkie znaki przy szkołach są prawidłowo ustawione, czytelne dla pieszych i kierowców oraz prawidłowe. Wszelkie uwagi odnotują i przekażą do zarządcy dróg, tak aby jak najszybciej wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte. Mundurowi z kłobuckiej drogówki zapowiadają też wzmożone kontrole kierujących przywożących dzieci do szkoły. Policjanci będą sprawdzać stan techniczny pojazdu, jego obowiązkowe wyposażenie oraz skontrolują, czy dzieci przewożone są w pojeździe w prawidłowy sposób.

  • Policjant z miernikiem prędkości przy przejściu dla pieszych przy szkole.