2016-rok pieszego

Półkoloniści z wizytą w kłobuckiej komendzie

Data publikacji 15.07.2016

Kłobuckich policjantów odwiedziła grupa dzieci przebywających na półkoloniach w jednej ze szkół językowych w Kłobucku. Z dziećmi omówione zostały zasady bezpieczeństwa jakich należy przestrzegać podczas trwających wakacji. Zaprezentowano także sprzęt policyjny.

Wizytę dzieci w kłobuckiej komendzie rozpoczęto od pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa jakich powinny przestrzegać w domu czy też podczas zabaw poza nim. Poruszono również temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najmłodsi chętnie brali udział w dyskusji zarówno odpowiadając i zadając pytania dotyczące poruszanych kwestii. Następnie młodym gościom został zaprezentowany sprzęt wykorzystywany przez policjantów w codziennej służbie. Na koniec maluchy miały możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu z zewnątrz jak i z środka.