Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok sygn. akt IV K 141/18, VIIKa 26/19 dot. Tomasza Legienzy

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sądu Rejonowego w Częstochowie IV Wydział Karny sygn. akt IV K 141/18 z dn. 27.09.2018r. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sądu Rejonowego w Częstochowie VII Wydział Odwoławczy sygn. akt VII Ka 26/19 z dn. 12.02.2019r. do wyroku sygn. akt IV K 141/18 z dn. 27.09.2018r., dotyczy Tomasza Legienzy