Narada roczna kłobuckich policjantów - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

Narada roczna kłobuckich policjantów

Data publikacji 02.02.2017

Wczoraj w kłobuckiej komendzie odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów w 2016 roku. Podczas spotkania mł.insp. Dariusz Atłasik przedstawił wyniki osiągnięte przez jednostkę oraz omówił priorytety na bieżący rok. W uroczystej naradzie kierownictwa komendy uczestniczyli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, Starosta Kłobucki, Burmistrz Kłobucka, Z-ca Komendanta KP PSP w Kłobucku oraz Prokurator Rejonowy.

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji odbyła się narada policjantów i pracowników cywilnych garnizonu kłobuckiego. W uroczystości wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych na czele Starostą Kłobuckim i Burmistrzem Kłobucka oraz zaproszeni goście, w tym Prokurator Rejonowy w Częstochowie i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Odprawie rocznej przewodniczył p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku mł.insp. Dariusz Atłasik, który na wstępie odczytał pismo Pana Jarosława Zielińskiego - Sekretarza Stanu w MSWiA, po czym przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za rok 2016. Szef kłobuckich policjantów omówił osiągnięte wyniki pionów prewencji, ruchu drogowego, przestępczości gospodarczej, kryminalnego i logistyki. Ponadto szef kłobuckich stróżów prawa określił priorytety na 2017 rok. Podziękowania za przepracowany rok oraz wspólnie pełnioną służbę na ręce komendanta składali kolejno zaproszeni goście. W wypowiedziach dominowały pochwały oraz uznanie związane z wynikami uzyskanymi przez kłobuckich mundurowych w minionym roku. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn w swoim wystąpieniu podkreślił rolę policji w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, nawiązał do osiągniętych przez kłobuckich policjantów wyników, a także do funkcjonowania „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa” i mobilnej aplikacji „Moja Komenda” oraz nowej koncepcji pracy dzielnicowych „Dzielnicowy bliżej nas”.

Na zakończenie spotkania mł.insp. Dariusz Atłasik podziękował zebranym za udział w odprawie oraz zapowiedział dalsze zaangażowanie i kontynuację dotychczasowych działań w bieżącym, 2017 roku.

  • Narada roczna kłobuckich policjantów
  • Narada roczna kłobuckich policjantów
  • Narada roczna kłobuckich policjantów
  • Narada roczna kłobuckich policjantów
  • Narada roczna kłobuckich policjantów
  • Narada roczna kłobuckich policjantów
  • Narada roczna kłobuckich policjantów
  • Narada roczna kłobuckich policjantów