Odprawa służbowa dzielnicowych - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

Odprawa służbowa dzielnicowych

Data publikacji 13.07.2017

Dzisiaj w kłobuckiej komendzie odbyła się odprawa służbowa policjantów "pierwszego kontaktu". Na spotkaniu prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Macieja Szyszkę podsumowano kolejne miesiące pracy w nowej formule „Dzielnicowi bliżej nas”. W odprawie uczestniczył również pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku mł.insp. Tomasz Górka.

Dzisiaj w kłobuckiej komendzie odbyła się odprawa służbowa dla dzielnicowych, która była poświęcona programowiDzielnicowy bliżej nas”. Na spotkaniu prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Macieja Szyszkę podsumowano kolejne miesiące pracy w tej nowej formule. W odprawie uczestniczył również szef mundurowych, mł.insp. Tomasz Górka oraz komendanci komisariatów z Krzepic i Wręczycy Wielkiej. Podczas dyskusji omawiano problemy, które dzielnicowi napotykają w ich rejonach służbowych. Szczególną uwagę poświęcono zadaniom priorytetowym realizowanym indywidualnie przez każdego z „policjantów pierwszego kontaktu”. W trakcie odprawy omawiano również rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji mobilnej „Moja Komenda” w kontekście ułatwienia kontaktu obywatelom z dzielnicowymi.

 

  •  odprawa służbowa dzielnicowych
  •  odprawa służbowa dzielnicowych
  •  odprawa służbowa dzielnicowych

 

Ładowanie odtwarzacza...