Wiadomości

Wspólne patrole kłobuckich policjantów i strażników leśnych

Data publikacji 28.08.2017

Podczas akcji „Stop brawurze na motocyklach i quadach”, kłobuccy policjanci pełnili służbę wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Kłobuck. Celem działań było zapobieganie popełnianiu wykroczeń, związanych z poruszaniem się pojazdami silnikowymi po terenach leśnych oraz zapobieganie dewastacji na leśnych parkingach. Dodatkowo mundurowi skontrolowali obszary Natura 2000 na terenie powiatu kłobuckiego.

Stróże prawa zwracali szczególną uwagę na leśne szlaki, którymi najczęściej poruszają się quady i motocykle. Dodatkowo mundurowi sprawdzili miejsca, w których najczęściej powstają nielegalne wysypiska śmieci, gdzie nielegalnie wycina się lasy oraz parkingi leśne, na których dochodziło do dewastacji infrastruktury. Skontrolowali również występujące w powiecie kłobuckim obszary Natura 2000.

Przypominamy, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.

Mundurowi już przygotowują się do kolejnych tego typu działań.

  • Wspólne patrole kłobuckich policjantów i strażników leśnych
  • Wspólne patrole kłobuckich policjantów i strażników leśnych
  • Wspólne patrole kłobuckich policjantów i strażników leśnych
Ładowanie odtwarzacza...