Wiadomości

Kłobuccy policjanci na na Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Biathlonie Letnim

Data publikacji 03.10.2017

W dniu 29 września 2017 roku odbyły się Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biathlonie Letnim. Zawody rozegrano na terenach strzelnicy „Kurkowego Bractwa Strzeleckiego” w Żorach - Dębinie. Na starcie stanęło 36 biegaczy – strzelców. Kłobucką komendę reprezentowali: nadkomisarz Mariusz Palacz oraz aspirant sztabowy Tomasz Parkitny.

W tegorocznych zawodach startowało 35 zawodników i 1 zawodniczka reprezentujących Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz jednostki organizacyjne policji województwa śląskiego: Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach, Oddział prewencji Policji w Katowicach, samodzielne pododdziały prewencji w Bielsku-Bialej i Częstochowie, oraz komendy miejskie i powiatowe w Częstochowie, Katowicach, Kłobucku, Mikołowie, Sosnowcu i Żorach. Zawody odbyły się w ramach „XVI Ślaskiej Policyjnej Spartakiady Sportowej 2017”, której organizatorem jest Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.

Komendę Powiatową Policji w Kłobucku reprezentowali: nadkomisarz Mariusz Palacz oraz aspirant sztabowy Tomasz Parkitny.

Nadkom. Mariusz Palacz, który pracuje na stanowisku oficera dyżurnego kłobuckiej komendy zajął 4 miejsce w kategorii mężczyzn powyżej 35 lat, natomiast aspirant sztabowy Tomasz Parkitny w tej samej kategorii wiekowej zajął również wysokie 5 miejsce.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

kategoria indywidualna kobiet:

MIEJSCE 1 Monika NAWRAT - KMP w Katowicach

kategoria indywidualna mężczyzn do 35 roku życia:

MIEJSCE 1 Łukasz OŚLIZŁO - KMP w Katowicach
MIEJSCE 2 Łukasz HILDEBRAND - KMP w Katowicach
MIEJSCE 3 Rafał MAREK - OPP w Katowicach
MIEJSCE 4 Adam GRABIEC - KMP w Żorach

kategoria indywidualna mężczyzn powyżej 35 roku życia:

MIEJSCE 1 Bogusław BOŻEK - KMP w Katowicach
MIEJSCE 2 Jerzy KAPRAL - SPPP w Częstochowie
MIEJSCE 3 Filip KOŁAKOWSKI - OPP w Katowicach
MIEJSCE 4 Mariusz PALACZ - KPP w Kłobucku

Zamknięcia zawodów w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dokonał Zastępca Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach nadkom. Paweł Komenda, który wręczył zwycięzcom dyplomy i medale oraz pogratulował sportowych sukcesów oraz walki fair play.