Wiadomości

Odprawa służbowa "policjantów pierwszego kontaktu"

Data publikacji 27.01.2018

W kłobuckiej komendzie odbyła się odprawa służbowa dzielnicowych. W spotkaniu prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Macieja Szyszkę podsumowano ubiegły rok przepracowany w formule „Dzielnicowi bliżej nas”. W odprawie uczestniczyli podinsp. Jacek Babiuch pełniący obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta KPP w Kłobucku oraz asp. szt. Piotr Jaroch z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W ubiegłym tygodniu w kłobuckiej komendzie odbyła się odprawa służbowa dla dzielnicowych poświęcona programowi „Dzielnicowy bliżej nas”. Na spotkaniu prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Macieja Szyszkę podsumowano ubiegły rok oraz omawiano priorytety działań policjantów „pierwszego kontaktu” w bieżącym 2018 roku.

Poza dzielnicowymi i kierownictwem z komisariatów z Krzepic i Wręczycy Wielkiej w odprawie uczestniczyli podinsp. Jacek Babiuch pełniący obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta KPP w Kłobucku oraz asp. szt. Piotr Jaroch z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zaproszony gość z komendy wojewódzkiej rozmawiał z dzielnicowymi przede wszystkim na temat problemów jakie napotykają w codziennej służbie. Jednocześnie w swoim wystąpieniu asp.szt. Piotr Jaroch przekazał wiele cennych uwag i wskazówek, które w szczególności dotyczyły tworzenia i realizacji priorytetowych zadań realizowanym indywidualnie przez każdego z policjantów „pierwszego kontaktu”.