Działania „SMOG” w Kłobucku - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

Działania „SMOG” w Kłobucku

Data publikacji 11.05.2018

Policjanci z kłobuckiej drogówki wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili działania, podczas których za pomocą sprzętu do analizy spawdzali poziom szkodliwych związków wytwarzanych przez silniki kontrolowanych pojazdów. Podczas działań skontrolowano 23 samochodów. Podczas kontorli nie wykryto nieprawidłowości.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku wspólnie z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Częstochowy sprawdzali czy samochody poruszające się po drogach powiatu kłobuckiego nie zanieczyszczają zanadto środowiska. Stróże prawa podczas działań za pomocą „dymomierza” dokonywali pomiaru zadymienia spalin pojazdów. W trakcie działań skontrolowano 23 samochody. W trakcie działań nie stwierdzono w kontrolowanych pojazdach nieprawidłowości, których konsekwencją musiałoby być zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

  • działania ,,smog"
  • działania ,,smog"
  • działania ,,smog"
  • działania ,,smog"
  • działania ,,smog"
  • działania ,,smog"