Wiadomości

Wspólne patrole kłobuckich policjantów i strażników leśnych

Data publikacji 14.05.2018

Kłobuccy policjanci pełnili służbę razem z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Kłobuck. Celem wspólnych działań jest zapobieganie popełnianiu wykroczeń związanych z zaśmiecaniem lasów, poruszaniem się pojazdami silnikowymi po terenach leśnych oraz zapobieganie dewastacji mienia na leśnych parkingach. Ponadto podczas akcji mundurowi ze Staży Leśnej rozmieszczali kamery, które monitorują lasy podlegające kłobuckiemu nadleśnictwu.

W ubiegłym tygodniu kłobuccy policjanci i strażnicy leśni patrolowali teren podlegający Nadleśnictwu Kłobuck. W czasie służby wykorzystywany był terenowy pojazd strażników leśnych. Celem przeprowadzonych działań było skontrolowanie miejsc, w których najczęściej powstają nielegalne wysypiska śmieci, gdzie nielegalnie wycina się lasy oraz parkingi leśne, na których dochodziło do dewastacji mienia. Skontrolowano również obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie powiatu kłobuckiego. Dodatkowo mundurowi zwracali szczególną uwagę na leśne szlaki, którymi najczęściej poruszają się quady i motocykle. Podczas akcji mundurowi ze Staży Leśnej rozmieszczali kamery, które monitorują lasy podlegające kłobuckiemu nadleśnictwu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 161 Kodeksu Wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nie należącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.

Zapowiadamy, że w przyszłości będziemy prowadzić kolejne działania o podobnym charakterze.