Wiadomości

Drogówka kontrolowała pojazdy transportujące odpady

Data publikacji 11.06.2018

Kłobucka drogówka włączyła się w działania DEMETER IV, których celem jest kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów. Mundurowi sprawdzali ciężarówki przejeżdżające przez teren powiatu, kontrolując m.in. legalność przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Policjanci zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku odpadów, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi.

Na terenie całego kraju trwa akcja DEMETER IV, która jest koordynowana przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów. W działania włączyli się również policjanci z ruchu drogowego, do których zadań należy przede wszystkim kontrola legalności przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku.

Mundurowi z kłobuckiej drogówki również wzięli udział w akcji, poprzez zorganizowanie kilku punktów kontrolnych na terenie powiatu. Tam w bezpiecznych miejscach kontrolowali ciężarówki przewożące odpady. Stróże prawa zwracali szczególną uwagę na sposób załadunku odpadów, oznakowanie pojazdu, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi. Tradycyjnie policjanci sprawdzali stan techniczny kontrolowanych pojazdów, uprawnienia kierowców oraz ich stan trzeźwości.

Policjanci z drogówki zapowiadają, że podobne działania będą kontynuowane, a punkty kontrolne będą zlokalizowane w różnych miejscach na terenie powiatu kłobuckiego.

  • kontrola drogowa
  • kontrola drogowa
  • kontrola drogowa
  • kontrola drogowa
  • kontrola drogowa
  • kontrola drogowa