Ćwiczenia mobilizacyjne EGIDA-18 w Kłobucku - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

Ćwiczenia mobilizacyjne EGIDA-18 w Kłobucku

Data publikacji 01.10.2018

Wczoraj w kłobuckiej komendzie odbyły się ogólnopolskie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA 18”. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 218 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Policji ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-18”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji.

Wczoraj, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w wybranych 90 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego (miejskiego, rejonowego) przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-18. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 1714 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

W czasie ćwiczeń odbywających się w kłobuckiej komendzie udział wzięło 18 rezerwistów z terenu naszego powiatu. Na początku policjanci sprawdzili tożsamość osób biorących udział w ćwiczeniach, po czym poddano ich procesowi ewidencjonowania. Następnie, każdy otrzymał identyfikator i niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych.

Ładowanie odtwarzacza...

Kłobuccy policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Łącznie w zapewnieniu prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia uczestniczyło 29 policjantów, 5 pracowników cywilnych oraz przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.

Zagadnienia szkoleniowe obejmowały między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci podczas zajęć omówili także przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie.

Ładowanie odtwarzacza...

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne
 • ćwiczenia mobilizacyjne