Wiadomości

Powiatowa konferencja na temat przeciwdziałania Handlu Ludźmi

Data publikacji 07.10.2019

Kłobuccy policjanci współorganizowali powiatową konferencję na temat przeciwdziałania Handlu Ludźmi. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, dyrektorzy i nauczyciele z powiatu kłobuckiego oraz uczniowie. Wśród prelegentów znaleźli się również stróże prawa: st. sierż. Marlena Wiśniewska - profilaktyk społeczny kłobuckiej komendy oraz podkom. Kazimierz Toborowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

18 października będziemy obchodzić XIII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W związku z tym, w miniony piątek, kłobuccy policjanci wspólnie z nauczycielami ZSZ nr 1 w Kłobucku współorganizowali powiatową konferencję, która wpisała się w założenia tego międzynarodowego i cyklicznego przedsięwzięcia.

Podczas piątkowego wydarzenia odbywającego się w kłobuckiej „Jedynce” doszło do spotkania kilku odrębnych grup społecznych, które są zainteresowane problematyką przeciwdziałania handlu ludźmi. Poza uczniami szkoły, w konferencji udział wzięli również nauczyciele i dyrektorzy ze szkół z terenu powiatu kłobuckiego, przedstawiciele lokalnego samorządu i zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz lokalni przedsiębiorcy zatrudniający pracowników sezonowych.

Wydarzenie podzielone było na dwie części. W pierwszej brali udział uczniowie. Podczas zajęć panelowych policjant z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach podkom. Kazimierz Toborowicz w bardzo ciekawy sposób przedstawił zagadnienia dotyczące problematyki handlu ludźmi, a także omówił metody, formy oraz skalę tego zjawiska. Jednocześnie policjant podał wiele informacji oraz udzielił cennych wskazówek na temat tego, jak nie stać się ofiarą tego przestępczego procederu.

Drugą część konferencji uroczyście otwarła Pani Anna Nowicka, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku. Ta część wydarzenia dedykowana była przede wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół, wychowawcom placówek dla młodzieży, przedstawicielom lokalnego samorządu oraz lokalnym przedsiębiorcom zatrudniający pracowników sezonowych. Na tej części konferencji obecny był również obecny I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku podinsp. Artur Wilczyński oraz podisp. Adam Strzebińczyk z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach.

Wśród prelegentów w tej części wydarzenia znaleźli się profilaktyk społeczny kłobuckiej komendy st. sierż. Marlena Wiśniewska, która w swoim wystąpieniu przedstawiła i scharakteryzowała problem handlu ludźmi. Następni przed zebranymi wystąpił Pan Mariusz Mandat, zastępca dyrektora PUP w Kłobucku, który z praktycznego punktu widzenia zaprezentował formalno-prawne aspekty zatrudniania cudzoziemców. Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z Oddziału w Częstochowie, dr Olgierd Kucharski, który w bardzo ciekawy sposób omówił praktyczne aspekty nielegalnego zatrudnienia w Polsce.

 • policjantka prowadzi prelekcje dla uczestników konferencji
 • prelegent prowadzi prelekcje dla uczestników konferencji
 • prelegent prowadzi prelekcje dla uczestników konferencji

Dodatkowo w ramach wydarzenia towarzyszącego konferencji, na korytarzy Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku uczniowie, nauczyciele oraz rodzice mogą oglądać mobilną wystawę poświęconą problematyce handlu ludźmi. Informacje umieszczone na planszach wystawy zamieszczone są w języku polskim, angielskim i rosyjskim czym uświadamiają odbiorcom powagę problemu, jakim jest handel ludźmi.

Za pomoc w organizacji przedsięwzięcia w szczególności dziękujemy Dyrekcji ZSZ nr 1 w Kłobucku oraz Pani Laurze Paludkiewicz, nauczycielowi przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W organizacji spotkania pomagali również uczniowie z klas o profilu ogólnopolicyjnym liceum na Zagórzu, działający w strukturach Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego.

 • uczniowie z klasy policyjnej
 • uczestniczki konferencji stoją przy rejestracji gości
 • policjanci prowadzą prelekcje dla młodzieży
 • wystawa nt przeciwdziałania handlu ludźmi
 • dyrektor szkoły przemawia do uczestników konferencji
 • policjantka prowadzi prelekcje dla uczestników konferencji
 • policjantka prowadzi prelekcje dla uczestników konferencji
 • prelegent prowadzi prelekcje dla uczestników konferencji
 • prelegent prowadzi prelekcje dla uczestników konferencji