Międzynarodowy tydzień mediacji - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

Międzynarodowy tydzień mediacji

Data publikacji 16.10.2019

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 17 października 2019 r., natomiast Tydzień Mediacji odbywa się w dniach od 14 do 18 października. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, wszelkie informacje oraz porady dotyczące tego zagadnienia można również uzyskać jutro w godzinach 7.30 – 15.30 w KPP w Kłobucku.

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. A, jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Informacje o działaniach lokalnych są publikowane na stronach internetowych właściwych sądów okręgowych, a linki do nich znajdą się na witrynie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kłobuccy policjanci również włączają się do działań propagujących ideę pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji, starając się dotrzeć do jak najszerszego grona osób. Od początku października mundurowi w czasie różnego rodzaju spotkań ze społecznością oraz młodzieżą szkół ponadpodstawowych, przekazują ideę pozasądowego rozwiązywania sporów do jak najszerszego grona osób.

Dodatkowo w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, wszelkie informacje oraz porady dotyczące tego zagadnienia można również uzyskać jutro w godzinach 7.30 – 15.30 w KPP w Kłobucku.