Wiadomości

O Handlu Ludźmi z uczniami Zespołu Szkół w Krzepicach

Data publikacji 18.10.2019

W ramach tegorocznych obchodów Europejskiego Dnia przeciwko Handlu Ludźmi profilaktyk społeczna kłobuckiej komendy st.sierż. Marlena Wiśniewska spotkała się z młodzieżą z Zespołu Szkół w Krzepicach. Uczestnicy spotkania zobaczyli film i materiały edukacyjne dotyczące tego handlu ludźmi oraz usłyszeli o metodach, formach i skali tego zjawiska. Ponadto młodzi ludzie dowiedzieli się jak najlepiej uchronić się przed tym rodzajem przestępczości.

W ramach tegorocznych obchodów XIII Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi profilaktyk społeczny z st.sierż. Marlena Wiśniewska spotkała się z młodzieżą uczącą się w Zespole Szkół w Krzepicach. 

Podczas zajęć panelowych policjantka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła zagadnienia dotyczące problematyki handlu ludźmi, a także omówiła metody, formy oraz skalę tego zjawiska. Jednocześnie podała wiele informacji oraz udzieliła cennych wskazówek na temat tego, jak nie stać się ofiarą tego przestępczego procederu. 

Dodatkowo na szkolnym korytarzu uczniowie i nauczyciele mogli oglądać mobilną wystawę poświęconą problematyce handlu ludźmi. Informacje umieszczone na planszach wystawy zamieszczone są w języku polskim, angielskim i rosyjskim czym uświadamiają odbiorcom powagę problemu, jakim jest handel ludźmi. 

Więcej informacji o przeciwdziałaniu handlu ludźmi można znaleźć na internetowym Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.