Twój Dzielnicowy

Wybierali nowego dzielnicowego KP w Krzepicach

29.05.2017    Kłobuck

Nowa koncepcja “Dzielnicowy bliżej nas” zakłada wzmocnienie roli dzielnicowego, odciążenie policjanta „pierwszego kontaktu” od dodatkowych obowiązków i wyjście mundurowych zza biurek. Zgodnie z założeniami programu, zmienił się również sposób rekrutacji mundurowych na to stanowisko. W ubiegłym tygodniu specjalnie powołana komisja wybierała najlepszego kandydata na dzielnicowego w Komisariacie Policji w Krzepicach.

W kłobuckiej komendzie specjalnie powołana komisja, w ramach planowanych zmian strukturalnych, wybierała nowego dzielnicowego, który będzie pełnić służbę w Komisariacie Policji w Krzepicach. Wszystkich kandydatów przywitał pełniący obowiązki komendanta powiatowego mł.insp. Tomasz Górka. W skład komisji wchodzili: Komendant Komisariatu Policji w Krzepicach podkom. Robert Wróbel wraz z pełniącą obowiązki z-cy komendanta krzepickiego komisariatu podkom. Aleksandrą Chlebowską, pełniący obowiązki kadrowego asp. Łukasz Przybylski oraz policyjny psycholog z KWP w Katowicach pani Anna Wytrych. Na stanowisko dzielnicowego zgłosiło się 9 mundurowych z różnych jednostek i wydziałów. W indywidualnej rozmowie kandydaci odpowiadali na pytania dotyczące wprowadzonego w 2016 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz  udowadniali, że posiadają odpowiednie predyspozycje do bycia policjantem „pierwszego kontaktu”.

Ładowanie odtwarzacza...

Nowy model pracy dzielnicowych zakłada przede wszystkim zmianę społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku, poprzez jeszcze lepszą współpracę Policji z członkami społeczności lokalnej.użba dzielnicowego nie należy do najłatwiejszych. Ci policjanci muszą doskonale znać swoje dzielnice, a przede wszystkim muszą umieć słuchać i rozmawiać z mieszkańcami.

  • Wybierali nowego dzielnicowego KP w Krzepicach
  • Wybierali nowego dzielnicowego KP w Krzepicach
  • Wybierali nowego dzielnicowego KP w Krzepicach
  • Wybierali nowego dzielnicowego KP w Krzepicach
  • Wybierali nowego dzielnicowego KP w Krzepicach
  • Wybierali nowego dzielnicowego KP w Krzepicach