Narada roczna kłobuckich policjantów - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Wiadomości

Narada roczna kłobuckich policjantów

Data publikacji 26.01.2018

Wczoraj w kłobuckiej komendzie odbyła się narada roczna podsumowująca pracę mundurowych w 2017 roku. Podczas spotkania mł.insp. Tomasz Górka przedstawił wyniki osiągnięte przez jednostkę oraz omówił priorytety na 2018 rok. W uroczystej naradzie kierownictwa komendy uczestniczyli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, Starosta Kłobucki, Sekretarz Gminy Kłobuck, Komendanta KP PSP w Kłobucku oraz Prokurator Rejonowy.

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji odbyła się narada policjantów i pracowników cywilnych garnizonu kłobuckiego. W uroczystości wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w osobach Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury oraz Sekretarz Gminy Kłobuck Magdaleny Kasprzak, a także Prokurator Rejonowy w Częstochowie Artur Bernat i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku bryg. Zbigniew Desperak.

Odprawie rocznej przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku mł.insp. Tomasz Górka, który przedstawił sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za rok 2017. Szef kłobuckich policjantów omówił osiągnięte wyniki prewencji, ruchu drogowego oraz stróżów prawa zwalczających przestępczość gospodarczą i kryminalną.

Ponadto szef kłobuckich stróżów prawa określił priorytety na 2018 rok.

Podziękowania za przepracowany rok oraz wspólnie pełnioną służbę na ręce komendanta składali kolejno zaproszeni goście. W wypowiedziach dominowały pochwały oraz uznanie związane z wynikami uzyskanymi przez kłobuckich mundurowych w minionym roku.

 • Odprawa policjantów
 • Odprawa policjantów
 • Odprawa policjantów

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn w swoim wystąpieniu podkreślił rolę policji w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, nawiązał do osiągniętych przez kłobuckich policjantów wyników, a także do funkcjonowania „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa” oraz nowej koncepcji pracy dzielnicowych „Dzielnicowy bliżej nas”.

Na zakończenie spotkania mł.insp. Tomasz Górka podziękował zebranym za udział w odprawie oraz zapowiedział dalsze zaangażowanie i kontynuację dotychczasowych działań w bieżącym, 2018 roku.

 • Odprawa policjantów
 • komendant
 • Odprawa policjantów
 • Odprawa policjantów
 • Odprawa policjantów
 • Odprawa policjantów
 • Odprawa policjantów
 • Odprawa policjantów
 • Odprawa policjantów