Wiadomości

„Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze” w powiecie kłobuckim

Data publikacji 21.12.2018

Przedszkolaki i uczniowie ze szkół podstawowych z terenu naszego powiatu, wzięli udział w biciu rekordu w kolorowaniu Sznupka. Łącznie maskotkę śląskiej policji malowały dzieci z 33 placówek. Inicjatywa mająca na celu promocję bezpieczeństwa w ruchu drogowym związana byłą z akcją edukacyjną pn. „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”.

Akcja „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze” ma celu przybliżenie zagadnień bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego, kwestii związanych z używaniem odblasków oraz propagowanie bezpiecznych zachowań.

Przedszkolaki i uczniowie ze szkół podstawowych z terenu naszego powiatu, wzięli udział w biciu rekordu w kolorowaniu Sznupka. Łącznie maskotkę śląskiej policji malowały dzieci z 33 placówek. Inicjatywa związana byłą z akcją edukacyjną pn. „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”, która ma celu przybliżenie zagadnień bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego, kwestii związanych z używaniem odblasków oraz propagowaniem bezpiecznych zachowań. Łącznie w powiecie kłobuckim maskotkę śląskiej policji malowały dzieci z 33 placówek.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom placówek oświatowych oraz dzieciom, które włączyły się do naszej akcji.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie.

  • dzieci rysują sznupka
  • dzieci rysują sznupka
  • dzieci rysują sznupka
  • dzieci rysują sznupka
  • dzieci rysują sznupka
  • dzieci rysują sznupka